Yannick Franssen

Bree

PXL-it

toegepaste-informatica-applicatieontwikkeling


Webinterface voor cloudtelefonieplatform in React

Samenvatting: Het doel van de stageopdracht is het uitwerken van een webinterface om te (video)bellen binnen het bestaand cloudtelefonieplatform van Optimise Group. De onderzoeksvraag heeft als doel de mogelijkheden uit te leggen voor het bekomen van een outbound provider in de telecomsector. Dit onderzoek werd voornamelijk uitgevoerd aan de hand van een literatuurstudie.

Stageplaats: Optimise Group
Website stageplaats: optimise-group.be