Eindwerk: Camille Dahrib

Camille Dahrib

Loksbergen

PXL-Education

secundair-onderwijs


Frans (aan)leren = Frans spreken?

Samenvatting: Idealiter spreken zowel de leraar als de lerende de doeltaal tijdens de lessen Frans. In de praktijk blijkt het toch niet zo vanzelfsprekend te zijn (zie peilingen, enquetes leerkrachten/leerlingen). Mijn doel is om zoveel mogelijk Frans te spreken en leerlingen ook zover te krijgen, dit in het kader van betekenisgericht lesgeven.
Een betekenisvolle les met de nodige “tools”(context, structuur, communicatie, activiteitsprincipe…) zou het gebruik van de doeltaal met zich meebrengen en vice-versa.

e-mailadres: cdahrib@gmail.com

Stageplaats: Provinciale Handelsschool Hasselt
Website stageplaats: https://www.handelsschoolhasselt.be/

Thanks! You've already liked this