Eindwerk: Jill Mannaerts

Jill Mannaerts

lommel

PXL-Education

Onderwijs – Leraar lager onderwijs

Het welbevinden van het 4de, 5de en 6de leerjaar in de voor- en naschoolse opvang.

Samenvatting: Er is aangegeven dat het welbevinden in de buitenschoolse opvang van kinderen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar te laag is. In mijn bachelorproef ga ik opzoek naar de mogelijke oorzaken hiervan. De leerlingen geven aan dat het aanbod van het spelmateriaal voor oudere kinderen niet optimaal is en dat de inrichting beter kan. In samenwerking met een basisschool ben ik aan de slag gegaan en heb ik spelmateriaal ontworpen die het welbevinden van de ‘oudere’ kinderen kan verhogen.

e-mailadres: mannaertsjill@msn.com

Stageplaats: Basisschool De Speling
Website stageplaats: http://www.speling.be/

Thanks! You've already liked this