Eindwerk: jorg schildermans

Jorg Schildermans

Lommel

PXL-Education

Onderwijs – Leraar lager onderwijs

Hoe kan ik het zorgbeleid in de Nederlandse basisschool Wereldwijs verbeteren?

Samenvatting: Tijdens mijn internationale stage in Nederland bestudeerde ik het zorgbeleid ter vergelijking met het M-decreet in Vlaanderen. Via gesprekken met de interne begeleider (zoco) kwam ik tot enkele conclusies om het zorgbeleid te optimaliseren: de onderwijsassistenten kunnen functioneler ingezet worden, de ouderbetrokkenheid van kansarme ouders verhoogd en de begeleiding van jonge of nieuwe leerkrachten beter ondersteund. Voor elk onderdeel werkte ik aanpassingen op maat uit om hierop in te spelen.

e-mailadres: jorgschildermans21@hotmail.com

Stageplaats: basisschool Werelwijs
Website stageplaats: https://www.basisschoolwereldwijs.nl/

Thanks! You've already liked this