Eindwerk: Laura Kempeneers

Laura Kempeneers

Leopoldsburg

PXL-Education

Onderwijs – Leraar kleuteronderwijs

Taalbeleid met de focus op woordenschatontwikkeling

Samenvatting: Woordenschat is de basis van onze taal, we moeten hier dus zo vroeg mogelijk op inzetten. Maar hoe pakken we dat nu het beste aan?
Om een antwoord te kunnen formuleren op deze vraag ging ik tijdens mijn stage aan de slag met verschillende methodes om woordenschat aan te bieden, gevolgd door gerichte observaties. Dit werd verwerkt in uitgewerkte lesfiches die samen met een lijst aan tips een houvast kunnen vormen voor leerkrachten en scholen bij het opstellen van een taalbeleid.

Stageplaats: GO! De Kleine Piramide
Website stageplaats: http://sgr15.be/index.php/basisonderwijs/leopoldsburg/

Thanks! You've already liked this