Eindwerk: Laura Tits

Laura Tits

Beringen

PXL-Education

Onderwijs – Leraar secundair onderwijs

Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs

Klassenleraaruur

Samenvatting: In april 2016 verscheen in Klasse het artikel “Overstap naar secundair tempert welbevinden”. Volgens het artikel zou het welbevinden van leerlingen aanzienlijk dalen bij de overstap van het lager naar het secundair onderwijs. De overstap brengt voor de leerlingen dan ook enorme veranderingen met zich mee. Deze bachelorproef zal een antwoord geven op vragen als: Waarom is het schoolwelbevinden belangrijk? Hoe kan het gemeten worden? Hoe kunnen leerkrachten daaraan werken?

e-mailadres: titslaura@hotmail.com

Stageplaats: Campus Ursula Herk-de-Stad
Website stageplaats: http://st-martinus.be/

Thanks! You've already liked this