Eindwerk: Simon Gils

Simon Gils
Kattendansstraat 61

PXL-Tech

bouw


Evaluatie van de looptijd van de omgekeerde Hooghoudtmethode

Samenvatting: Bij infrastructuurwerken worden regenwaterinfiltratievoorzieningen steeds meer dwingend opgelegd. Om te bepalen of een project al dan niet in aanmerking komt voor infiltratie voert men proeven uit. In dit onderzoek wordt een standaardinfiltratieproef, de zgn. omgekeerde Hooghoudmethode, aan een evaluatie onderworpen. Aan de hand van bijkomende proeven wordt nagegaan of het meermaals verzadigen van de bodem en de duur van de infiltratieproef een impact hebben op de resultaten.

Stageplaats: Sweco Hasselt
Website stageplaats: https://www.swecobelgium.be/en/

Thanks! You've already liked this