Eindwerk: Tine Vanderaerden

Tine Vanderaerden

Riemst

PXL-Education

Onderwijs – Leraar lager onderwijs

Leesmotivatie verhogen: een vergelijkende studie tussen Zweden en Vlaanderen

Samenvatting: Lezen is een belangrijke vaardigheid in het lager onderwijs. Voor sommige leerlingen is dit een groot struikelblok waardoor ze gedemotiveerd geraken. Het onderzoeksdoel is om leesmotivatie te verhogen. Tijdens mijn uitgroeistage in Zweden heb ik een vergelijkende studie uitgevoerd tussen het leesonderricht in het lager onderwijs in Zweden en Vlaanderen. Op basis van de resultaten ontwikkelde ik een infobrochure omtrent leesmotivatie.

e-mailadres: tine.vanderaerden@gmail.com

Stageplaats: Nykyrka Skola Sweden
Website stageplaats: https://www.motala.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/nykyrka-skola/

Thanks! You've already liked this