Eindwerk: Ahmet Kocyigit

Ahmet Kocyigit

Hasselt

PXL-Digital

Toegepaste informatica Applicatieontwikkeling

QR-code webapplicatie

Samenvatting: Om interne technische incidenten te melden gebruikt Cegeka een webapplicatie. Door diverse problemen met de gebruikersomgeving is de drempel om een incident te melden soms te hoog. Door een mobielvriendelijke webapplicatie te ontwikkelen heb ik deze drempel flink kunnen verlagen. Daarnaast heb ik dit proces grotendeels geautomatiseerd door gebruik te maken van QR-codes.

Stageplaats: Cegeka
Website stageplaats: https://www.cegeka.com/nl-be/

Thanks! You've already liked this