Eindwerk: Cederic Laumen

Cederic Laumen

Bree

PXL-Digital

Toegepaste informatica Applicatieontwikkeling

TestWizard testen met TestWizard

Samenvatting: Als een bedrijf een nieuwe applicatie op de markt wil brengen, mogen hier natuurlijk geen fouten in zitten. Eurofins biedt services aan waarbij ze een applicatie testen en op zoek gaan naar fouten zodat deze opgelost kunnen worden voordat de applicatie op de markt wordt gebracht. Mijn stageopdracht ging over het uitbreiden van deze services zodat ook applicaties op een computer getest kunnen worden.

Stageplaats: Eurofins

Thanks! You've already liked this