Eindwerk: Ignace Pieraerts

Ignace Pieraerts

Lummen

PXL-Tech

agro-en-biotechnologie-biotechnologie-milieutechnologie

Sensitiviteitsanalyse S-Risk voor standaard en niet genormeerde parameters.

Samenvatting: Het doel van deze bachelorproef is de uitwerking van een tool, met behulp van S-Risk, die een samenvattende lijst met grenswaarden van chemische stoffen bevat. Wanneer de grenswaarde van een bepaalde stof overschreden wordt, vormt deze een risico voor de mens en moet er tot sanering van de bodem worden overgegaan. Dit alles kadert in een humaan toxicologische risico-evaluatie dat onderdeel is van een beschrijvend bodemonderzoek en waar de bodemkwaliteit wordt beoordeeld.

e-mailadres: pieraertsignace@hotmail.com

Stageplaats: Sweco Hasselt
Website stageplaats: https://www.swecobelgium.be

Thanks! You've already liked this