Eindwerk: Jacqueline Corstjens

Jacqueline Corstjens

Lanaken

PXL-Media Tourism

Toerisme-en-recreatiemanagement

Hoe Limburgers motiveren en activeren als ambassadeurs op te treden?

Samenvatting: Het doel van dit onderzoek is achterhalen hoe inwoners gemotiveerd en geactiveerd kunnen worden om als ambassadeurs de Limburgse identiteit uit te dragen. Er wordt gestart met een literatuuronderzoek waarbij dieper ingegaan wordt op het ambassadeurschap en de Limburgse identiteit. Via diepte-interviews en een benchmark wordt een duidelijk beeld geschetst over het inwonerambassadeurschap. Zo kan er advies gegeven worden over hoe inwoners het beste gemotiveerd en geactiveerd kunnen worden.

e-mailadres: Jacquelinecorstjens05@gmail.com

Stageplaats: DESCUBRE ECUADOR TOUREESACO CIA LTDA

Thanks! You've already liked this