Eindwerk: Karen Luyten

Karen Luyten

Aarschot

PXL-Media Tourism

Toerisme-en-recreatiemanagement

Vermarkting van de Aarschotse vredesbeiaard

Samenvatting: Op 11 november 2018 werd de Aarschotse vredesbeiaard ingehuldigd. Met deze bachelorproef wordt bijgedragen aan de toeristische ontwikkeling van de nieuwe beiaard. Meer bepaald wordt onderzocht hoe het herdenkingsinstrument vermarkt kan worden. Aan de hand van een benchmark en enkele diepte-interviews werden een aantal tips geformuleerd die kunnen helpen bij de toeristische vermarkting van de beiaard. Bijkomend werden de eerste stappen gezet voor een toeristisch concept gericht op kinderen.

Stageplaats: Toerisme Vlaams Brabant

Thanks! You've already liked this