Eindwerk: Lize Vanhoof

Lize Vanhoof

Mol

PXL-MAD

Beeldende kunsten Grafisch ontwerp Illustratieve vormgeving

Sacha

beeldverhaal over migratie en anderstaligheid

Samenvatting: Migratie is een heikel en gevoelig thema in onze maatschappij en eveneens een thema dat in de kunst frequent toegepast wordt. Mijn beeldverhaal nodigt de lezer uit om mee te denken, mee te voelen en mee te wandelen met de moeizame tocht die de migrant doormaakt en op deze manier trachten om te gaan met het thema. Het verhaal verleent zich niet om meteen ‘begrepen’ te worden maar moet indruk na indruk opgenomen en verwerkt worden net zoals de migrant dat moet doen in een voor hem vreemd land.

e-mailadres: info@lizevanhoof.be

Stageplaats: Kristof Devos
Website stageplaats: https://www.kristofdevos.com

Thanks! You've already liked this