Eindwerk: Matthias de Bock

Matthias de Bock

Heudsen-Zolder

PXL-Digital

Toegepaste informatica Softwaremanagement

Het toepassen van automatisatie en de gevolgen hiervan

Samenvatting: Doorheen mijn stage bij BRobots ben ik in contact gekomen met verschillende vormen van automatisatie. De voornaamste hiervan is RPA oftewel Robot Process Automation. RPA kan overal worden toegepast waar veel repetitieve acties gebeuren. Als een werknemer constant dezelfde handelingen moet uitvoeren op zijn computer kan dit aan de hand van RPA volledig geautomatiseerd worden zodat hij zich kan bezig houden met interessantere dingen. Zo heb ik een intern proces bij de VRT volledig geautomatiseerd.

Stageplaats: B-Robots
Website stageplaats: https://www.brobots.be/

Thanks! You've already liked this