Eindwerk: Nick Pergens

Nick Pergens

Kinrooi

PXL-Tech

bouw

Analyse van een sociale woning met de nadruk op Universal Design en een zo laag mogelijke kostprijs.

Samenvatting: Het doel van deze bachelorproef is de levensbestendigheid van sociale woningen te optimaliseren door de toegankelijkheid te verbeteren en dit tegen zo laag mogelijke kosten. Door het uitwerken van een casestudy en een gedetailleerde prijsvergelijking met het oog op Universal Design of kortweg UD is gebleken dat dit met een zeer beperkte meerkost te verwezenlijken is. Aanpassingen na voltooiing van de werken brengen immers een veel grotere kost met zich mee.

e-mailadres: nick.pergens@gmail.com

Stageplaats: Vanhout NV
Website stageplaats: https://www.vanhout.be/nl

Thanks! You've already liked this