Eindwerk: Thibaud Schroyen

Thibaud Schroyen

Alken

PXL-Tech

bouw

Welke factoren bepalen het omslagpunt om TOPEC vloerbekisting toe te passen in plaats van predallen?

Samenvatting: Er zijn verschillende manieren om betonnen draagvloeren te construeren. Deze bachelorproef onderzoekt welke factoren het omslagpunt bepalen om TOPEC vloerbekisting toe te passen in plaats van breedvloerplaten/predallen. Met behulp van een beslissingsboom kan de aannemer projectgebonden afwegen of TOPEC al dan niet een optie is. Indien het een optie is, kan men een eenheidsprijsvergelijking bij de hand nemen. Hiermee kan bepaald worden of TOPEC rendabel is voor de betreffende werf.

Stageplaats: Bouwbedrijf Dethier nv
Website stageplaats: https://www.bouwbedrijf-dethier.be/

Thanks! You've already liked this