Eindwerk: Ward Wijckmans

Ward Wijckmans

Ham

PXL-Tech

agro-en-biotechnologie-biotechnologie-cel-en-en-gentechnologie

Gebruik van in vitro testen op humane stamcellen voor identificatie en onderverdeling van carcinogenen in combinatie met in vivo analyses op platwormen

Samenvatting: In toxicologisch onderzoek worden nog steeds in grote aantallen proefdieren gebruikt. Het gaat hier dan vooral om gewervelde dieren zoals ratten, konijnen, muizen, … Dit draagt heel wat ethische problemen met zich mee. Tijdens mijn stage ging ik op zoek naar methodes waarmee kankerverwekkende stoffen geïdentificeerd kunnen worden met behulp van menselijke stamcellen. Dit zou, samen met reeds bestaande testen op platwormen, het gebruik van proefdieren kunnen beperken.

e-mailadres: wijckmans.ward@gmail.com

Stageplaats: Centrum voor Milieukunde UHasselt
Website stageplaats: https://www.uhasselt.be/CMK

Thanks! You've already liked this