Eindwerk: Zandelee Van Haen

Zandelee Van Haen – Elien Vandevelde – Wout Segers Dilsen – Stokkem – Aarschot – Pelt PXL-Healthcare Ergotherapie Good practices die arbeidsre-integratie bij personen met multiple sclerose bevorderen. Een literatuurstudie en een kwalitatief/kwantitatief onderzoek. Samenvatting: Tijdens dit onderzoek zijn er vragenlijsten en interviews afgenomen bij personen met MS die revalideerden in het Revalidatie & MS Centrum te Overpelt. Er werd nagegaan welke faciliterende en belemmerende factoren personen met MS be├»nvloeden met betrekking tot een (her)tewerkstelling. Daarnaast werd er gezocht naar good practices/mogelijke oplossingen die de persoon met MS aangaf met betrekking tot een (her)tewerkstelling. Verder werd er ingezoomd op de grootste belemmerende factor ‘vermoeidheid’ e-mailadres: zandelee_@hotmail.com Stageplaats: Revalidatie & MS Centrum te Overpelt Website stageplaats: http://www.msreva.be/
Thanks! You've already liked this