Eindwerk: Alessandro Cascione

Alessandro Cascione
Dilsen-Stokkem

PXL-Business

Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk


De juridische analyse tussen de gelijkenissen en de verschillen van de internering en gedwongen opname.

Een kritische en rechtsvergelijkende studie tussen Belgisch en Nederlands recht

Samenvatting: De huidige Interneringswet voorziet dan wel in het recht op zorg, maar toch worden geïnterneerden vandaag de dag nog in de gevangenissen geparkeerd. Is het misschien beter om geïnterneerden onder de gedwongen opname op te vangen? Of dient België inzichten te verwerven via de Nederlandse rechtsfiguur van de Terbeschikkingstelling? Ik pleit volmondig: “ja, de Belgische wetgever kan veel leren van Nederland, ons rechtssysteem moet mee evolueren en voorzien in gradaties van toerekeningsvatbaarheid.”

e-mailadres: alessandro.cascione@student.pxl.be

Stageplaats: Advocatenkantoor Verhaegen & Verpoorten
Website stageplaats: http://www.advocaten-verhaegen-verpoorten.be

Thanks! You've already liked this