Eindwerk: Anaïs Mallaise

Anaïs Mallaise

Meerhout

PXL-Education

Onderwijs – Leraar kleuteronderwijs

Hoe kan de kleuterleerkracht uit de derde kleuterklas de kleuters ondersteunen tot zelfstandig werken aan STEM-activiteiten.

Samenvatting: Het STEM-onderwijs is de toekomst. Kinderen leren hier onderzoekend, logisch en oplossingsgericht nadenken op het vlak van alle leergebieden. Het probleem is echter dat niet alle leerkrachten gekend zijn met het concept STEM en dus ook niet weten hoe ze dit moeten aanpakken. Ook tijdgebrek speelt hierbij een grote rol. In deze bachelorproef ontwierp ik een handleiding waardoor alle kleuteronderwijzers makkelijk aan STEM kunnen werken op een correcte manier.

e-mailadres: anaismallaise@hotmail.com

Stageplaats: Picardschool
Website stageplaats: http://www.picardschool.be/

Thanks! You've already liked this