Eindwerk: Bjarne Schildermans

Bjarne Schildermans

Lommel

PXL-Education

Onderwijs – Leraar lager onderwijs

IPC – Verbeteren van het implementatieproces

Samenvatting: Mijn bachelorproef gaat over het bevorderen van de implementatie van IPC, een curriculum waarbij thematisch wordt gewerkt. Samen met basisschool Wereldwijs heb ik dit curriculum mee opgestart binnen de school. Om de kwaliteit te waarborgen van het onderwijs, zijn we gaan controleren hoe de uitvoering in de praktijk verliep bij de leerkrachten. Hieruit bleek dat er nog veel structuur en duidelijkheid ontbrak. In mijn bachelorproef onderzoek ik hoe het implementatieproces verbeterd kan worden.

Stageplaats: basisschool Wereldwijs
Website stageplaats: https://www.basisschoolwereldwijs.nl/

Thanks! You've already liked this