Eindwerk: Carolien Cobos

Carolien Cobos

Dilsen-Stokkem

PXL-Business

Bedrijfsmanagement Financie-en verzekeringswezen

Hoe verloopt het syndicusschap rekening houdend met de steeds strenger wordende wetgeving?

Samenvatting: Eerst wordt er uitgebreid nagegaan wat de taken precies zijn voor een syndicus, dit aan de hand van een voorbeeld en praktijkervaringen. Er kan geconcludeerd worden dat een syndicus een administratieve duizendpoot is.
Vervolgens overlopen we de wetswijzigingen, en welke effecten deze hebben op de syndicus. Een praktijkcase maakt ook deze effecten duidelijk.

e-mailadres: coboscarolien@outlook.com

Stageplaats: Martin Moesen Vastgoed
Website stageplaats: http://www.martinmoesen.be/

Thanks! You've already liked this