Eindwerk: Dorien Gijsen

Dorien Gijsen

Maaseik

PXL-Education

Onderwijs – Leraar kleuteronderwijs

Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuro-motorische beperking de fijne motoriek verbeteren?

Samenvatting: Ik heb voor mijn bachelorproef korte taken die de fijne motoriek van de type 4 kleuters verbeteren, ontwikkeld op vraag van Sint-Gerardus. De kleuters hebben allemaal een motorische beperking in een lichte tot zeer zware vorm. Na een uitgebreide literatuurstudie, het afnemen van een enquête en een afspraak met een expert, werkte ik 9 gedifferentieerde ééndoostaken uit met een begeleidend tijdschrift en een observatieformulier die makkelijk gebruikt kunnen worden bij elk niveau van de beperking.

e-mailadres: Dorien.Gijsen@hotmail.com

Stageplaats: Sint Gerardus, Diepenbeek
Website stageplaats: http://www.sintgerardus.be

Thanks! You've already liked this