Eindwerk: Emily Bronckaers

Emily Bronckaers

Heers

PXL-Education

Onderwijs – Leraar lager onderwijs

Storytelling helpt meertalige kinderen om via verhalen de doeltaal te verwerven.

Samenvatting: Het valt steeds vaker voor dat je kinderen in je klas treft die zich talig minder vlot kunnen uitdrukken en hierdoor kampen met problemen op school. Als leerkracht moet je dan zoeken naar een manier om deze kinderen zo goed mogelijk te helpen in hun woordenschatontwikkeling. Dankzij storytelling kunnen we kinderen aanmoedigen om binnen hun interessesfeer al doende de taal te leren. Op deze manier wordt zowel de taalvaardigheid als het zelfbeeld van het kind positief versterkt.

e-mailadres: emilybronckaers.1997@gmail.com

Stageplaats: LEONhuis

Thanks! You've already liked this