Eindwerk: Femke Vandormael

Femke Vandormael

Borgloon

PXL-Education

Onderwijs – Leraar secundair onderwijs

“Cultuur in de Spiegel” in de klaspraktijk

Een reis rond de wereld binnen niet-confessionele zedenleer

Samenvatting: De essentie van deze bachelorproef is het toepassen van de resultaten van het onderzoek “Cultuur in de spiegel (CiS) – Vlaanderen” binnen het vak niet-confessionele zedenleer in de eerste graad van het secundair onderwijs. Het theoretische luik focust zich vooral op de rol van cultuureducatie in het Vlaamse onderwijs. Het didactische luik bestaat uit een workshop waarin de culturele vaardigheden en cultuurdragers – zoals beschreven in het onderzoek CiS – aan bod komen.

e-mailadres: vandormaelfemke@hotmail.com

Stageplaats: Provinciale Kunsthumaniora Hasselt

Thanks! You've already liked this