Eindwerk: Jade Merino-Cordoba

Jade Merino-Cordoba

Leopoldsburg

PXL-Education

Onderwijs – Leraar secundair onderwijs

Zittenblijven proactief tegengaan

Op zoek naar alternatieven in het secundair onderwijs.

Samenvatting: Zittenblijven zit nog steeds in onze cultuur ingebakken en daarom wordt het nauwelijks in vraag gesteld. Dit heb ik wel gedaan en mijn onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Welke mogelijke alternatieven voor zittenblijven kunnen geïntegreerd worden in de eerste graad van het secundair onderwijs?’ Tijdens mijn verkennend onderzoek heb ik het zittenblijven in kaart gebracht, maar centraal stond wel het zoeken naar alternatieven zodat dit in de toekomst een inspiratie kan zijn voor secundaire scholen.

e-mailadres: jade.merinocordoba@hotmail.com

Stageplaats: Sint-Ferdinand Leopoldsburg

Thanks! You've already liked this