Eindwerk: Jana Janssen

Jana Janssen

Geetbets

PXL-Education

Onderwijs – Leraar lager onderwijs

Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak

Samenvatting: Wanneer een kind zich goed in zijn vel voelt, kan hij beter tot leren komen. Dit kan je bereiken door welbevinden en veerkracht een centrale plaats te geven op school. De speelplaatstijd goed benutten, is hier een aspect van. In mijn onderzoek bekeek ik hoe je deze tijd kan optimaliseren i.f.v. welbevinden en veerkracht en ontwikkelde ik hiervoor verschillende materialen.

e-mailadres: janssen-jana@hotmail.com

Stageplaats: Campus Sint-Jan Tongeren

Thanks! You've already liked this