Eindwerk: jill Wouters

Jill Wouters

Riemst

PXL-Education

Onderwijs – Leraar lager onderwijs

Buidelklas, leerlingen en kleuters uitdagen en verrijken via thematisch werken.

Samenvatting: Leerlingen van het eerste leerjaar die de vooropgestelde doelstellingen niet kunnen bereiken komen samen te zitten met kleuters van de tweede en derde kleuterklas die extra verrijking nodig hebben. De kleuters en leerlingen komen samen terecht in een buidelklas waarin er rond een specifiek thema gewerkt wordt. Binnen dit thema wordt er gezorgd dat de leerlingen en kleuters verrijkt en verdiept worden.

Stageplaats: Basisschool Aan de Basis

Thanks! You've already liked this