Eindwerk: Kato Olislagers

Kato Olislagers

Wellen

PXL-Education

Onderwijs – Leraar lager onderwijs

Hedendaagse seksuele opvoeding!

Samenvatting: Seksuele opvoeding aanpassen aan hedendaagse normen is een must. Op veel plaatsen wordt seksuele opvoeding nog niet gegeven zoals de kinderen het echt wensen. Vaak zijn we niet open genoeg over seks. Om te spreken van ‘hedendaagse’ seksuele opvoeding is het ook belangrijk om de groeiende digitalisering mee in rekening te brengen. Het doel van mijn bachelorproef is dus om een lessenpakket te ontwerpen waarin men op een open manier de lessen seksuele opvoeding kan geven.

e-mailadres: kato.olislagers@gmail.com

Stageplaats: Basisschool De Dommelbrug

Thanks! You've already liked this