Eindwerk: Ksenia Persoons

Ksenia Persoons

Peer

PXL-Education

Onderwijs – Leraar lager onderwijs

Woordenschatontwikkeling in de lagere school bij leerlingen met het Nederlands als tweede taal.

Samenvatting: Woordenschat vormt de basis voor een succesrijke carrière. Onderzoeken stellen vast dat er een enorm verschil is tussen de receptieve woordenschat van Nederlandse en allochtone kinderen. Het accent in dit onderzoek lag op het verbeteren van woordenschatonderwijs van de lagere school. Dit heb ik gedaan door het inzetten van een leerlijn en stimulerende werkvormen. Het ontwikkelen van een inspirerende woordenschatcultuur zorgt voor een duurzame woordenschatontwikkeling en taalvaardige leerlingen.

e-mailadres: persoons.ksenia@hotmail.com

Stageplaats: Basisschool Piramide

Thanks! You've already liked this