Eindwerk: Laura Hulsmans

Laura Hulsmans

Zonhoven

PXL-Business

Bedrijfsmanagement Marketing

Hoe het employer brand van PVS verbeteren?

Samenvatting: In mijn eindwerk heb ik onderzoek gedaan naar het employer brand van PVS en hoe ze dit in de toekomst kunnen versterken. Het doel is om tips en aanbevelingen te formuleren zodat PVS het juiste talent kan aantrekken en behouden. Ik ben mijn onderzoek begonnen met een literatuurstudie over wat een employer brand inhoudt, daarna heb ik een medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen bij alle werknemers om te kijken waar de werkpunten liggen. Dit heb ik in een rapport gegoten met aanbevelingen.

e-mailadres: laurahulsmans2508@hotmail.com

Stageplaats: PVS
Website stageplaats: https://pvs.global/

Thanks! You've already liked this