Eindwerk: Lisa Donné

Lisa Donné
Oudsbergen

PXL-Education

Onderwijs – Leraar secundair onderwijs


Zinsontleding, dat is kinderspel!

Samenvatting: Veel leerkrachten Nederlands ervaren problemen bij het aanbrengen van zinsontleding. Daarnaast vinden leerlingen de leerstof doorgaans moeilijk, ingewikkeld en saai. Deze bachelorproef gaat na hoe leerkrachten zinsontleding via activerende werkvormen en spelvormen kunnen aanbrengen bij de leerlingen van de eerste graad A-stroom.

e-mailadres: donnelisa1@gmail.com

Stageplaats: Middenschool Heilig Hart
Website stageplaats: https://www.hhartbree.be/

Thanks! You've already liked this