Eindwerk: Magali Renaers

Magali Renaers

Zoutleeuw

PXL-Education

Onderwijs – Leraar lager onderwijs

Eerste hulp bij schoolmoeheid in de lagere school.

Samenvatting: Steeds meer leerlingen verlaten vroegtijdig de schoolbanken en komen ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt terecht. Schoolmoeheid wordt als een van de onderliggende factoren bestempeld. In het lager onderwijs is dit fenomeen minder gekend. Is het niet aan de orde of verschuilt het zich beter? In mijn bachelorproef ga ik op zoek naar signalen, oorzaken en gevolgen van (ontluikende) schoolmoeheid. Via een informatieve website maak ik leerkrachten bewust hoe ze hier (preventief) kunnen op inspelen.

e-mailadres: magalirenaers@hotmail.com

Stageplaats: Leefschool De Villa

Thanks! You've already liked this