Eindwerk: Marion Oyen

Marion Oyen

Hechel-Eksel

PXL-Education

Onderwijs – Leraar lager onderwijs

Een nieuw speelplaatsontwerp met meer groen en meer speelmogelijkeden

Samenvatting: In mijn bachelorproef heb ik het belang van buitenspelen, vergroening van de speelplaats en preventie van problemen op de speelplaats onderzocht, met als doel een groene speelplaats te ontwerpen voor leerlingen van 10 tot en met 14 jaar van Campus VOX. Omdat alle leerlingen de speelplaats delen ga ik op zoek naar een gepaste invulling voor deze doelgroep. Door leerlingen en leerkrachten hierbij te betrekken probeer ik aan te sluiten bij hun interesses, om zo het welbevinden te verhogen.

e-mailadres: marionoyen@hotmail.com

Stageplaats: Basisschool VOX, Pelt

Thanks! You've already liked this