Eindwerk: Valerie Nullens

Valerie Nullens

Bree

PXL-Business

Office management Medical management assistant

Het belang van vroegtijdige zorgplanning

Hoe beslissingen nemen bij het levenseinde?

Samenvatting: Communicatie omtrent de wensen bij het levenseinde is voor velen niet vanzelfsprekend en wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Nochtans is het belangrijk om hier wel over te praten.

Welke beslissingen kan iemand nemen in de zorg naar het levenseinde? Dat is de onderzoeksvraag die centraal staat in mijn bachelorproef. Eerst wordt vroegtijdige zorgplanning besproken. Vervolgens wordt er getoetst naar de ervaringen. Tenslotte ben ik nagegaan welke misverstanden er spelen rond levenseindeproblematiek.

e-mailadres: nullensvalerie@gmail.com

Stageplaats: Ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik

Thanks! You've already liked this