Bedrijfsleider Jacky Jeurissen getuigt

 

Als CEO van de firma Bielen Produkten heeft Jacky Jeurissen een aangename ervaring opgedaan in de begeleiding van het eindwerk van laatstejaarsstudent Accountancy-Fiscaliteit Hans Lambrechts. 

jacky jeurissen

Wat vindt u van zo’n bachelorproefopdracht in het diplomajaar van een hogeschoolstudent? Hoe heeft u de samenwerking met student Hans Lambrechts, student Accountancy-Fiscaliteit van Hogeschool PXL, ervaren?

Jacky Jeurissen: “Je bedrijf even blootgeven aan een student die, in het kader van zijn opleiding, meer bepaald in het kader van zijn bachelorproef,  een onderzoeksvraag tracht op te lossen, aangereikt door het bedrijf in kwestie, kan een zeker risico met zich meebrengen. Bovendien neemt een goed gesprek ook tijd in beslag.

Evenzeer kan deze nieuwe  vorm van samenwerking tussen bedrijf en hoger onderwijs leiden tot  het verkrijgen van bepaalde, soms  verrassende of tot dan toe nog minder gekende inzichten en vaststellingen over het reilen en zeilen van je eigen bedrijf.
Risico’s in die zin dat je je bedrijf immers blootstelt aan het kritische maar evenzeer nog onvolledig gevormde gedachtengoed van een bijna beginnende beroepsbeoefenaar. Maar net het kijken naar een onbekende omgeving vanuit een onbevooroordeelde positie  kan soms “gouden” tips opleveren.

 Door het uitvoeren van de onderzoeksopdracht maakt de student  kennis met de bedrijfscultuur en dient hij voor zijn onderzoek zeer vertrouwelijke informatie aangereikt te krijgen.    Hij bekijkt deze informatie onbevooroordeeld vanuit zijn vorming, zijn opleiding, en hij wordt hierbij inhoudelijk, maar vooral voor wat betreft zijn onderzoeksmethodologie, ondersteund vanuit de hogeschool in kwestie.   Hij doet  bijkomend opzoekingswerk, schoolt zich desgevallend bij en bespreekt deze informatie met de bedrijfsleiding. Dit alles heeft tot doel om  antwoorden te vinden voor problemen waar hij tijdens zijn onderzoek mee geconfronteerd wordt.

Afhankelijk van de onderzoeksopdracht  kunnen de resultaten van het onderzoek gaan

– van een formele bevestiging van een  geformuleerde vraag of probleemsituatie, die binnen het bedrijf reeds eerder ondervonden was, en waarvoor in het beste geval een voorstel van oplossing volgt
– tot het aanleveren van verrassende en verfrissende  informatie die  een aanzet kan geven voor meer diepgaand onderzoek of, in het beste geval, na grondige en deskundige verificatie, het nemen van bepaalde (beleids-)beslissingen.

 Volgens onze mening brengt het tijd maken om met gedreven onbevooroordeelde jonge studenten te “sparren” over belangrijke delen van een bedrijf een grote meerwaarde. Zij hebben immers de kans om zich op een specifiek deel te mogen uitleven zonder gebonden te zijn aan de dagelijkse routine of andere mogelijke struikelblokken binnen het bedrijf.

Verder geeft het de mogelijkheid om een potentiële witte raaf  te strikken voor hij de arbeidsmarkt op gaat.”

Hans Lambrechts maakte voor Produkten Bielen, een B2B groothandel in toilethygiëne, onderhoudsproducten…, een analyse met verbetervoorstellen voor het debiteurenbeheer.

De ervaring van Produkten Bielen en haar personeelsleden met studenten hoger onderwijs is zeer positief.
Produkten Bielen behaalde voor het tweede jaar op rij het Voka “ Q-stage label” en voor het eerst werd ook een hogeschool student marketing, Vincent Vrijdaghs, genomineerd als stagiair van het jaar.
Wij hopen ook volgend jaar weer projecten uit te werken met jonge hogeschoolstudenten.

Ons inzien zijn alle bruggen tussen onderwijs en bedrijfsleven van essentieel belang om te zorgen dat de verwachtingen bij beide partijen overeenkomen.

 (Jacky Jeurissen – Algemeen directeur  NV Bielen Produkten Hasselt – dinsdag 9 juni 2015)

produkten-bielen-logo

SiteLock