icon175x175

Upload  hier de samenvatting van je eindwerk voor de PXL-Talentenkrant 2018-2019.

Gelieve deze samenvatting van je eindwerk ENKEL in te geven wanneer dit is nagekeken EN goedgekeurd door de begeleider van je eindwerk.

 

Deze website garandeert de optimale bescherming van uw gegevens:

Als aanwezige op www.pxltalentenkrant.be worden uw persoonsgegevens enkel en alleen ingezameld, gebruikt en geraadpleegd om u zo gericht en efficiënt mogelijk in beeld te brengen op deze site..  Enkel die gegevens die van nut kunnen zijn voor het hiervoor vermelde doel worden gevraagd. Enkel juiste en accurate gegevens zullen gebruikt worden op ‘pxltalentenkrant.be’.  Bij twijfel zal de webbeheerder u contacteren om de gegevens te verbeteren of uit te wissen. Het Content Management Systeem Word Press achter ‘Pxltalentenkrant’ garandeert een passende veiligheid, vertrouwelijkheid en afscherming van uw persoonlijke gegevens en dit zowel technisch als organisatorisch.  Ieder niet-toegelaten gebruik van deze site zal hiervoor door de websiteverantwoordelijken worden voorkomen. Uw gegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming en ze worden enkel bewaard zolang u wenst aanwezig te blijven op deze site.  U bent op elk moment in staat uw toestemming in te trekken door  uw publicatie eenzijdig en direct te beëindigen.  Indien u uw account verwijdert, gebeurt dit ook automatisch met de opslag van uw gegevens in ons databestand. Er worden geen geautomatiseerde verwerkingen met mogelijke wettelijke gevolgen op de door u verstrekte persoonsgegevens uitgevoerd noch wordt aan enige profilering op basis van deze gegevens gedaan. Wenst u uw gegevens te verwijderen.  Klik dan hier, laat het ons weten en de webverantwoordelijken doen meteen het nodige.

Voor verdere informatie kan u onze privacy policy raadplegen via http://mediahuis.be/privacy-policy.

SiteLock